Vårprogrammet är här!

Vårens program startar med årsmöte torsdagen 20:e februari 19:00 i Missionskyrkan. Sedan blir det stjärnskådning, ugglelyss, fagning av Bråna äng, gökotta med mera. Klicka på länken för att ladda hem Vårprogram 2014 Nässjö Naturskyddsförening

Läs mer

Välkomna till Årsmöte.

Årsmötet är torsdagen den 20:e februari klockan 19:00 i Missionskyrkan. Vi inleder med att Marie Johansson från Hattsjöhult berättar och tipsar på temat Ekologisk odling i min trädgård – Odla grönsaker på ett enkelt sätt. Sen bjuder vi på kaffe/the och smörgås innan snabba årsmötesförhandlingar avslutar kvällen. Kom och ge din lokala förening ditt stöd, och […]

Läs mer

De vilda blommornas dag 2013-06-16

Ett 15 tal personer deltog i de vilda blommornas dag, där vi gästade hagarna runt Skogslund. Växter påträffade vid exkursion i Skogslund Hagen: Skogskovall, Ängssyra, Teveronika, Grönvit nattviol, Åkervädd, Ängsskallra, Ängsviol, Kråkvicker, Häckvicker, Blodrot, Hundkäx, Gökärt, Grässtjärnblomma, Knippfryle, Svartkämpar, Vårbrodd, Rödfibbla, Betesdaggkåpa, Prästkrage, Brunört, Harsyra, Vitklöver, Rödklöver, Rödsvingel, Blekstarr, Hundäxing, Sommargyllen, Vanlig smörblomma, Hundstarr, Kärringtand, […]

Läs mer