Giftfri vardag

Mån 23/3 18:30 – 20:00 SV-huset Nässjö. Vi omges av mängder med kemikalier i vår vardag via tillsatser i mat, elektronik, leksaker, inredning och möbler. Alltför många av dessa kemikalier är giftiga och dåligt kartlagda hur de påverkar människor och miljö. Här får du kunskap om kemikaliesamhället och vad du själv kan göra för att […]

Läs mer

Årsmöte klockan 19:00 Torsdagen 19:e Februari i Missionskyrkan

Vi börjar mötet med ”Solkraft i praktiken”. Hur gör man? Stefan Jonsson, som bl.a. monterar solceller och solfångare, ger handgripliga råd kring hur du får till en fungerande anläggning på ditt eget tak/vägg. Sen bjuder vi på kaffe/the och smörgås innan snabba årsmötesförhandlingar avslutar kvällen. På dagordningen står bl.a. stadgeändringar för att kretsarnas stadgar skall […]

Läs mer

Svampvandring

Svampvandringen söndagen den 7:e september förlades till Grimstorp och vi var 15 personer som vandrade längs Hattsjöns östra strand. Vi gick på den gamla järnvägsbanken, där förr vagnar rullade med grus från Västrabyåsens utlöpare till det pågående arbetet med byggandet av dubbelspåret på södra stambanan. Soligt och varmt var det och detta hade också drivit […]

Läs mer