Hamnaryd

MapHamnaryd

© Licensgivare, Geodatasamverkan 109-2012/4174

Kör från Ormaryd N  c a 8 km. Parkera vid avtagsväg mot  Hamnaryd eller Blixås (om man vid samma tillfälle vill besöka Vittingsberget!)  OBS!  att detta är MILITÄRT ÖVNINGSOMRÅDE, biltrafik är ej tillåten in i området!

Respektera avspärrningar, signalflagg och ta del av anslag eller kontakta Försvarsmakten Eksjö, tel. 0381-180 00.

Gamla träd , blodbok, vitoxel m fl från parkanläggningen kring f d mangårdsbyggnaden, nu riven.Backsippa.  Backvial.Man kan också hitta gamla trädgårdsväxter, som t ex röllekekrage.

Häckande fiskgjuse i tall nära vägen.OBS! Stör ej under häckningsperiod  april-sept!  Hamnarydssjön tillhör Svartåns vattensystem.

Kalkbrott norr om gamla mangårdsbyggnaden med kalcit från Almesåkraformationen, som  här går i dagen. Vid sjön gammal kalkugn och restaurerad kalkbod. Kalken har bl a användts till Solberga kyrka (1200-tal!)  i början av 1700-talet till vitmening. Är numera  gravkapell vid N:a Solberga kyrka, byggd 1900.

 Hamnaryd