Ekelsjömossen

MapEkelsjömossen

© Licensgivare, Geodatasamverkan 109-2012/4174

Från Malmbäck väg S mot Bringetofta. Från vägkorset Ekelsjö ytterl.  1 km S. Här kan man parkera på vägen och ta sig Ö ut på mossen.

 

Bilder: Per Blomkvist