Slätteryds ängar

Natura 2000 område

 

MapSlätterydsÄngar

© Licensgivare, Geodatasamverkan 109-2012/4174

 

Kör väg 40 mot Jönköping. Strax före Forserum, tag av mot  Sjöstorp.  Fortsätt mot Slätteryd, parkera strax innan Norrgården på N  sidan av vägen.

Sprickor  i inlandsisen har under avsmältning format ett åsnät-system samt två markanta åsryggar i N-S riktning. Marken är vacker kulturmark mellan åsarna med björk, asp,  hassel, ek och rönn,utom på de större åsarna, där granen dominerar. Marken mellan åsarna utgörs av s k vätar, som är fuktigare områden.  Blå- och vitsippa liksom backsippa på våren. Frossört ses i vätarna på sommaren.

 

SlätterydsÄngar