Lövhult

Lövhultsfibla_420

Det natursköna Lövhultsområdet är kuperat och har sin högsta punkt 306 meter över havet. Idrott och friluftsliv har präglat området under en lång tid, idag har många föreningar sin fasta punkt här.

Nässjö kommun beslutade 2007-09-27 att avsätta ett 220 ha stort område i Lövhult till naturreservat. Syftet med reservatet är att tillgodose behov av områden för friluftslivet, skolor och föreningar samt skydda, återskapa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter och öka den biologiska mångfalden.

LövhultPromenad_420

Området är välbesökt året runt, det är inte bara de preparerade skidspåren på vintern som lockar besökare. För hästintresserade finns ridhus, hoppfält och ridstigar, för dem som vill promenera eller jogga finns ett antal naturslingor av varierande längd.

LövhultSkogen_420
Tar du dig fram på rullskidor, inlines eller med rullstol så är kanske asfalterade femkilometersbanan att föredra. Uppskattar du ett lugnare tempo går det utmärkt att bara lufsa i skogen för att leta efter bär och svamp.

LövhultSmörboll_420
Skogen består i huvudsak av yngre och äldre barrblandskog. Delar av skogen är så kallad naturskog med gamla träd och död ved. Kulturlandskapet är öppet med ängs- och hagmarker. Det finns ett antal nyckelbiotoper med mycket höga naturvärden i området och med lite tur kan man träffa på lövhultsfibblan som växter vid Sankta Valborgs kapell. (se bilden överst på sidan)