Styrelsen

Styrelseledamöter Nässjö Naturskyddsförening 2017

Ordf. Lars Lindfors
Sjögärdsgatan 30, 571 37 Nässjö
Tel: 0380-260 54
Mobil: 070-515 25 01
E-post: li.lindfors@telia.com
 

Kassör Anders Aldberg
Sköldsborg 3, 571 73 Stensjön
Tel: 0380-913 70
Mobil: 070-369 13 70
E-post: a.aldberg@telia.com, anders.aldberg@hotmail.com

Sekreterare Alf Nilsson

Bonareg. 5 571 61 Bodafors

072 – 720 15 36

Ledam. Ewa-Britt Malmström

Tranbärsstigen 76    571 37 Nässjö

070-280 32 91

 

Ledam. Per Blomkvist

Vitsippevägen 14 571 65 Grimstorp

073- 096 40 11

 

Ledam. Gunilla Gustafsson

gunilla@strawberryfieldsforever.se

072 741 90 60