Naturskyddsföreningens partienkät

Nässjö Naturskyddsförening har tillfrågat samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige om frågor som är viktiga för vår lokala miljö, vårt klimat och den biologiska mångfalden i kommunen. På föreningens facebooksida har vi publicerat de enskilda frågorna med sina svar vartefter i sommar. Här finns publicerar vi nu enkäten i sin helhet.

Sammanställning partienkät