Vilken fråga brinner du för?

Naturskyddsföreningen är aktiv inom flera områden. Förutom att ordna utflykter och evenemang så arbetar vi med hållbar konsumtion, skogs- och vattenfrågor, samhällsbyggnad, kemikaliefrågor, slåtter med mera. Det kan vara fråga om inventeringar av områden, svara på remisser rörande kommunens planer eller företags och myndigheters verksamhet, svara upp på medborgares frågor eller tips och naturligtvis ordna kravlösa sammankomster. Har du förslag på något som du tycker att vi ska ägna intresse åt eller arrangera så hör av dig till styrelsen. Våra styrelsemöten är också öppna för medlemmar. Och naturligtvis… Besök våra arrangemang! Det krävs inga som helst förkunskaper.

Du är också välkommen att engagera dig inom ett område, en specifik fråga eller hjälpa till vid enstaka arrangemang. Fackkompentens är inget krav här heller. Är du intresserad av fåglar, svampar, mossor, blommor, sötvattenfrågor, samhällsplanering, miljögifter eller konsumtionsfrågor och kan tänka dig att göra punktinsatser eller ingå i en arbetsgrupp så kontakta oss antingen på mejl nassjo@naturskyddsforeningen.se eller till någon i styrelsen. Kontaktuppgifter finns här:

https://nassjo.naturskyddsforeningen.se/om-oss/styrelsen/

Utflyktstips 30 maj och 11 juni

Vi har en exkursion med Emåförbundet till ett vattendrag i kommunen den 30 maj. Begränsat antal deltagare. Anmälan sker via kalendern på hemsidan och där finns också mer information.

Det händer mycket även i våra grannkretsar och det brukar gå bra att delta i deras aktiviteter så håll koll i länskalendern, till höger på sidan. Tranås arrangerar ett besök på Grenåsa skogsgård utanför Tenhult. Föranmälan krävs. Här är länk till mer information Program-2023-NF-Tranas-v2.pdf (naturskyddsforeningen.se)

Referat från årsmötet

Årsmötet hölls i Valborgsgården den 21 februari. Efter årsmötesförhandlingarna följde ett mycket intressant föredrag av Peter Johansson från Emåförbundet som berättade om flödena till Emån som börjar redan i Ingsbergssjön i Nässjö, och om restaureringar och andra vattenvårdande insatser. Bilden visar ett av projekten som Emåförbundet genomfört. Nedan finns protokoll och handlingar från årsmötet.

Protokoll och verksamhetsberättelse årsmöte 202302