Föreläsningen med Lisa Lemke lockade många

Föreläsningen med Lisa Lemke om hur katten äter man rätt? För kroppen, för miljön och för framtiden lockade många åhörare. Närmare hundra personer kom för att lyssna och inspireras. Upp på scenen bjöds också Marie och Ronnie Johansson  för att berätta om sitt arbete med att bedriva ekologiskt lantbruk.

Föreläsningen är kostnadsfri och är en aktivitet inom projektet Mer ekologiskt i Jönköpings län som finansieras med medel från landsbygdsprogrammet 2014–2020. Projektet drivs som ett samarbete mellan Region Jönköpings län, Refarm Linné, Naturskyddsföreningen och Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Nässjö Naturskyddsförening samarbetar med Studieförbundet vuxenskolan vid sina arrangemang.

Föreläsning med Anders Wijkman 6 februari

 

Ett 60-tal personer kom för att lyssna på Anders Wijkman på Kulturhuset Pigalle. Det blev både en intressant föreläsning och efterföljande diskussion. Åhörarna hade många frågor och inspel att göra och vi fick till slut bryta trots att samtalen nog hade kunnat fortsätta ett bra tag till.

Föreläsningen genomfördes i samarbete mellan Nässjö Naturskyddsförening, Nässjö kommun och Studieförbundet vuxenskolan

Vilken fråga brinner du för?

Naturskyddsföreningen är aktiv inom flera områden. Förutom att ordna utflykter och evenemang så arbetar vi med hållbar konsumtion, skogs- och vattenfrågor, samhällsbyggnad, kemikaliefrågor, slåtter med mera. Det kan vara fråga om inventeringar av områden, svara på remisser rörande kommunens planer eller företags och myndigheters verksamhet, svara upp på medborgares frågor eller tips och naturligtvis ordna kravlösa sammankomster. Har du förslag på något som du tycker att vi ska ägna intresse åt eller arrangera så hör av dig till styrelsen. Våra styrelsemöten är också öppna för medlemmar. Och naturligtvis… Besök våra arrangemang! Det krävs inga som helst förkunskaper.

Du är också välkommen att engagera dig inom ett område, en specifik fråga eller hjälpa till vid enstaka arrangemang. Fackkompentens är inget krav här heller. Är du intresserad av fåglar, svampar, mossor, blommor, sötvattenfrågor, samhällsplanering, miljögifter eller konsumtionsfrågor och kan tänka dig att göra punktinsatser eller ingå i en arbetsgrupp så kontakta oss antingen på mejl nassjo@naturskyddsforeningen.se eller till någon i styrelsen. Kontaktuppgifter finns här:

https://nassjo.naturskyddsforeningen.se/om-oss/styrelsen/