SVAMPVANDRING i EKETORPS NATURRESERVAT.

Söndagen den 16 september vandrade vi 8 personer i Eketorps Naturreservat under ledning av Dusanka Takac och Per Blomkvist och letade/hittade svamp! Tyvärr var det ont om trattisar och GULA, men desto fler soppar! En ÄLG skrämde vi upp och vi slapp regn! Vita berg och konglomerat kunde också beskådas!   Vi kör nog en […]

Läs mer

S VAMPVANDRING

  SÖNDAGEN DEN 16 SEPTEMBER SAMLAS VI KL. 10 00 på Tennishallens parkering för samåkning till ngt bra svampställe! Kläder efter väder: Tag med fika! Hemma igen c a kl 14. Leder gör Dusanka Takac och Per Blomkvist. Info:  Per   073 096 40 11

Läs mer

Invigning av Naturskolan och Verkstad på Emåns Ekomuseum

Invigningen sker 30 augusti 2018  kl 11.00 på Emåns Ekomuseum i  Bodafors och det bjuds olika aktiviteter. Genom den nya ”Naturverkstaden” förstärks och underlättas arbetet i Naturskolan . Nässjö Naturskyddsförening finns med i styrgrupp och arbetsgrupper för Naturskolan. Alla välkomna!! Kontakt och frågor: Lasse Lindfors 070 515 25 01. Se också Naturskolan vid Emåns Facebooksida! […]

Läs mer