Snarebo-Släthult

MapSnareboSläthult

© Licensgivare, Geodatasamverkan 109-2012/4174

 

Kör mot Hunseberg och vidare till Blankefall. Här norrut mot Snarebo. Om Släthult är målet ,kör vidare mot Kättstorp och sväng norrut.

Gården har tidigare varit klosterhemman under Vadstena Kloster, blev senare frälsegod och friköptes 1842 av bonden Lars Johansson. Murarna kring åker och äng är av imponerande dimensioner och vittnar om hur mycket arbete som lades ned för att kunna bedriva jordbruk i denna steniga trakt.

 

SnareboSläthult