Utflyktsmål

Stadsparken_420
I Nässjö kommun finns vacker och värdefull natur

Emån, Svartån och Huskvarnaån är viktiga vattendrag som startar sin sträckning på Småländska höglandet.

Viks kvarn med Storkvarnån en del av Almesåkraformationen är av riksintresse för naturvård och delar av området ingår i Natura 2000. Almesåkraformationen är en serie av sedimentära och omvandlade bergarter främst kvarsiter, konglomerat och lerskiffrar. Området är väl värt att besöka.

Denna presentation koncentrerar sig på kommunens två naturreservat Bäckafall och Lövhult, samt Natura 2000-området Knutstorp

 

För mer information se Nässjö kommuns hemsida….