Knutstorp

MapKnutstorp

 

© Licensgivare, Geodatasamverkan 109-2012/4174

Från N:a Solberga kyrka kör man N mot Aneby. Strax efter Flisby kyrka väg Ö till  1 km Knutstorps säteri.

 

Man kör allén upp mot mangårdsbyggnaden och parkerar vid ladan till höger. I allén rikligt med Natt och dag.

Området präglas av flera intressanta glacifluviala bildningar:

Knutstorpsplatån.Ett isranddelta  söder  om Bålsjön

Lateralterass   SV om Knutstorps säteri.

Tappningsravin    NO om säteriet.

Lateralkontakt     NO om gården Ro.