Detta har hänt

FONDKVÄLL FÖR KLIMATET.

Nästan 25 personer kom till Vuxenskolan, trots regnet, för att få information om och diskutera kring Naturskyddsföreningens rapport om  AP-fondernas placeringar och Fair Finance Guide, som granskat bankernas fondkriterier.

Det var Anneli Nordling från Naturskyddsföreningens rikskansli, som berättade och ledde diskussionen. Hon visade några skrämmande exempel på industrier där både miljön och befolkningen drabbades hårt, men där AP-fonderna hade investerat.

Hon sa också att miljörörelsen trycker på brett och att samtalen med branschens aktörer faktiskt ger effekt beträffande deras miljö- och klimathänsyn i placeringskriterierna, men att det går alldeles för långsamt

klimatförändringarna är här och nu!

NORDEA och HANDELSBANKEN berättade om hur man arbetar med hållbarhetsfrågor i sina fonder och vi fick reda på att det faktiskt finns minst en Svanenmärkt fond.

Publiken var intresserad och ställde en del frågor, så det är möjligt att kvällen följs upp med en träff till hösten. Även banksektorn måste bidra om hela Sverige skall ställa om var en av kvällens slutsatser.

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2019.

Verksamhetsberättelse för år 2019

 

 

KRETSSTYRELSEDAG på EMÅNS EKOMUSEUM 22 FEBR.

Man diskuterade vad de olika kretsarna sysslade med och chefsjurist Oscar Alrik från Riks berättade om ett av deras intresseområden, nämligen Preemraff i Lysekil!

 

    

 

 

I går var det  årsmöte i Missionskyrkan. Det bjöds på bl a superläcker fisksoppa och information om reservvattentäktsproblematiken av Nils-Erik Eriksson, Bodafors Fiskevårdssällskap, lite om planerna på höghastighetsjärnväg och problemet med den förorenade Kvarndammen Lasse informerade om en kanske ändrad föreningsstrategi.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar avslutade

 

DINA VIKTIGA VAL .

Vi skall vara nöjda!!
När hade vi två halvsidor artikel i tidningen senast? Först måndagen och sen tisdagen. Den senare bifogas som länk.
Och detta precis samtidigt som politiken efter valet klarnade, så det var ju ingen nyhetstorka under dessa dagar.
Separat vidarebefordrar jag Veckobrevet från Naturskyddsföreningen. Ni har det säkert alla, men mera så ni ser att vi syns internt också! Där finns en utvecklad pressreale införd.

Politisk miljöambition efterfrågas på temadag

Lunchdelen
Jag konstaterade att vi hade alla tre blivande kommunalråd vid lunchbordet och att en av dessa – ja han visste nog inte att jag hade hörapparaten på – mycket tydligt sa att ”vi tar ju agenda 2030 som utgångspunkt i vårt arbete”.
Alla har säkert sett det men jag bifogar länken till artikeln efter temadagen. Den kostar nog 1 Kr att öppna om man inte har e-tidningen.

Politisk miljöambition efterfrågas på temadag


Dessutom skrev ”upphandlarnas” facktidning en artikel!

Efterlyser tydligare miljömål

Efterlyser tydligare miljömål

Butiksdelen
Det var första gången i historien som vi försökte närma oss butikerna på detta sätt, och utfallet måste ses i det ljuset. Vi träffade ICA Kvantum och Willys. Båda hade av olika anledningar inte fått med sig sina miljöansvariga och ICA Nära och Rostedts hade sjukdom bland personalen och kunde inte komma.
Hos ICA Kvantum är det sått ett frö att bli Bra Miljövalsbutik!

Kvällen
Som väntat steg medelåldern något här, och kanske var föredragen inte helt anpassade för målgruppen, men Isåsa berättade lite om sin verksamhet och stämningen får betraktas som god. Det var i alla fall ca 15 personer närvarande.

Hur går vi vidare?
Beträffande butikerna tänker jag så här:
Butikerna är viktiga!
Barbro har skött butiksinventeringen/kontrollen på Willys, och vi måste se till så hon får hjälp med detta så att fler ”lär” sig hur det fungerar. Vi får hjälpas åt att hitta någon som vill detta, för efter att ha besökt kommunens samtliga butiker inser jag hur viktigt det är att vi visar oss.
Beträffande miljömålen i kommunen tänker jag så här:
Låt nu nämnderna formas och den på sina håll lite irriterade stämningen lägga sig.
Efter årsskiftet bjuder vi in till en lunch igen, men i en betydligt mindre krets, typ kommunalråden och några till. Vi berättarmycket kortfattat om vår verksamhet, ex. vis Norra Kärr, Järnvägen, Reservvattentäkten och Skogen.
Sen diskuterar vi vägen framåt med Agenda 2030 som ledstjärna, inte minst mål 12 ”Hållbar konsumtion och produktion.”

Kanske finns det en möjlighet att på detta sätt trycka på och öka hastigheten, för alla vet ju att det är bråttom.
Jag tror vi har mycket gemensamt att utgå från – det som på engelska så träffande heter ”common ground” – och börjar man där är starten enklare och det blir mindre konflikter under vägen.
Dessa frågor kommer upp på nästa styrelsemöte.
Lasse Lindfors

 

Den 16 juni  2019 var det dags för ännu en blomstervandring, denna gång förlagd till naturreservatet HACKAREVIKEN. ,https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/besok-och-upptack/naturreservat/naturreservat/hackareviken.html.
Guidade gjorde Uno Björkman och Per Blomkvist ,där Uno stod för de verkligt gedigna botaniska kunskaperna. Vi blev sammanlagt ett fyrtiotal deltagare från Naturskyddskretsarna i Nässjö- och Eksjö samt också deltagare från Svenska turistföreningen. Vädret var bra och vi slapp regnet!
Bland påträffade växter märktes bl a:
Häckvicker, hundäxing, ängsgröe ,vårbrodd, skogsnäva, harkål, skogsstarr,
tuvtåtel, tandrot, underviol, stinksyska, sårläka, långsvingel, knylhavre, nattviol
och en mängd rödfibblor!
Tack för en fin vandring!

!