Detta har hänt

DINA VIKTIGA VAL .

Vi skall vara nöjda!!
När hade vi två halvsidor artikel i tidningen senast? Först måndagen och sen tisdagen. Den senare bifogas som länk.
Och detta precis samtidigt som politiken efter valet klarnade, så det var ju ingen nyhetstorka under dessa dagar.
Separat vidarebefordrar jag Veckobrevet från Naturskyddsföreningen. Ni har det säkert alla, men mera så ni ser att vi syns internt också! Där finns en utvecklad pressreale införd.

Politisk miljöambition efterfrågas på temadag

Lunchdelen
Jag konstaterade att vi hade alla tre blivande kommunalråd vid lunchbordet och att en av dessa – ja han visste nog inte att jag hade hörapparaten på – mycket tydligt sa att ”vi tar ju agenda 2030 som utgångspunkt i vårt arbete”.
Alla har säkert sett det men jag bifogar länken till artikeln efter temadagen. Den kostar nog 1 Kr att öppna om man inte har e-tidningen.

Politisk miljöambition efterfrågas på temadag


Dessutom skrev ”upphandlarnas” facktidning en artikel!

https://upphandling24.se/efterlyser-tydlighet-kring-miljomal/

https://upphandling24.se/efterlyser-tydlighet-kring-miljomal/

Butiksdelen
Det var första gången i historien som vi försökte närma oss butikerna på detta sätt, och utfallet måste ses i det ljuset. Vi träffade ICA Kvantum och Willys. Båda hade av olika anledningar inte fått med sig sina miljöansvariga och ICA Nära och Rostedts hade sjukdom bland personalen och kunde inte komma.
Hos ICA Kvantum är det sått ett frö att bli Bra Miljövalsbutik!

Kvällen
Som väntat steg medelåldern något här, och kanske var föredragen inte helt anpassade för målgruppen, men Isåsa berättade lite om sin verksamhet och stämningen får betraktas som god. Det var i alla fall ca 15 personer närvarande.

Hur går vi vidare?
Beträffande butikerna tänker jag så här:
Butikerna är viktiga!
Barbro har skött butiksinventeringen/kontrollen på Willys, och vi måste se till så hon får hjälp med detta så att fler ”lär” sig hur det fungerar. Vi får hjälpas åt att hitta någon som vill detta, för efter att ha besökt kommunens samtliga butiker inser jag hur viktigt det är att vi visar oss.
Beträffande miljömålen i kommunen tänker jag så här:
Låt nu nämnderna formas och den på sina håll lite irriterade stämningen lägga sig.
Efter årsskiftet bjuder vi in till en lunch igen, men i en betydligt mindre krets, typ kommunalråden och några till. Vi berättarmycket kortfattat om vår verksamhet, ex. vis Norra Kärr, Järnvägen, Reservvattentäkten och Skogen.
Sen diskuterar vi vägen framåt med Agenda 2030 som ledstjärna, inte minst mål 12 ”Hållbar konsumtion och produktion.”

Kanske finns det en möjlighet att på detta sätt trycka på och öka hastigheten, för alla vet ju att det är bråttom.
Jag tror vi har mycket gemensamt att utgå från – det som på engelska så träffande heter ”common ground” – och börjar man där är starten enklare och det blir mindre konflikter under vägen.
Dessa frågor kommer upp på nästa styrelsemöte.
Lasse Lindfors