DE VILDA BLOMMORNAS DAG, SÖNDAG 16. JUNI.

Samling kl 9.30 senast, OBS! Ändrad tid!!!, på Tennishallens parkering i Nässjö för samåkning till ett intressant ställe, där Uno Björkman och Per Blomkvist guidar oss. Tag med fika och flora. Grova skor, kängor eller stövlar! ALLA VÄLKOMNA! Men ANMÄLAN är obligatorisk , till Per Blomkvist 073 096 40 11, helst på SMS! Mer info: UNO BJÖRKMAN  […]

Läs mer

Besök i Degla lövskog 26 maj.

Söndagen den 26 maj besökte 9 medlemmar ur Eksjö- och Nässjökretsen DEGLA naturreservat. Besöket inleddes med att Carl Hermelin bjöd på elvakaffe i den anrika mangårdsbyggnaden från 1804 ! Där vidtog diskussioner av olika lag, mest om skogs- och jordbruksfrågor men även om det nya sättet att bilda naturreservat, KOMET, som länsstyrelsen tillämpar sedan 2018. […]

Läs mer

Besök på naturreservatet DEGLA LÖVSKOG 26/5.

Söndagen den 26 maj. Samling  kl 10.00 för samåkning med egna bilar på Tennishallens parkering i Nässjö . CARL HERMELIN guidar i reservatet och berättar hur han tagit initiativ till bildandet. Samarr. med Eksjö-och Tranåskretsarna. Anmälan till PER senast dagen innan. Ansvarig:   Per   073 096 40 11. Mer info: https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/besok-och-upptack/naturreservat/naturreservat/degla-lovskog.html

Läs mer

VÅRFÅGELUTFLYKT!

SÖNDAGEN 19 maj  samlas vi vid Tennishallens parkering kl.07.00 för samåkning mot okänt naturmål där vi hoppas få se och höra flera vårfåglar. Tag med FIKA  och KIKARE! Ansvarig: Jan Pettersson 070 65388 07

Läs mer