Vårvandring

Årets vårutflykt den 14 maj gjordes på EMÅNS EKOMUSEUMS NATURSLINGA, där man nu har renoverat den spångade, 3 km långa leden. Det skall framöver komma upp ett flertal nya skyltar längs slingan med info om olika saker i naturen. Per ledde och berättade bl a om istidsbildningar, s k JÄTTEGRYTOR, vid Majstine Kulle på gården […]

Läs mer

De vilda blommornas dag 2013-06-16

Ett 15 tal personer deltog i de vilda blommornas dag, där vi gästade hagarna runt Skogslund. Växter påträffade vid exkursion i Skogslund Hagen: Skogskovall, Ängssyra, Teveronika, Grönvit nattviol, Åkervädd, Ängsskallra, Ängsviol, Kråkvicker, Häckvicker, Blodrot, Hundkäx, Gökärt, Grässtjärnblomma, Knippfryle, Svartkämpar, Vårbrodd, Rödfibbla, Betesdaggkåpa, Prästkrage, Brunört, Harsyra, Vitklöver, Rödklöver, Rödsvingel, Blekstarr, Hundäxing, Sommargyllen, Vanlig smörblomma, Hundstarr, Kärringtand, […]

Läs mer