UGGLELYSS

  . Måndagen den 5 mars. Vi samlas kl 19 på Tennishallens parkering, NÄSSJÖ,  för samåkning. Vi åker runt i vinterkvällen och gör stopp där vi tror vi kan höra ugglor! Hemma igen c a kl 21. Varma kläder och tålamod är bra utrustning. Ansvarig: Jan Pettersson    070 65388 07

Läs mer

ÅRSMÖTE

Välkomna på Årsmöte torsdagen den 22 februari kl 19 i Missionskyrkan, Nässjö. Före årsmötesförhanlingarna blir det information om nuläget i järnvägsfrågan , alltså den planerade höghastighetsbanan som riksdagen snart beslutar om. MÄRTA SVÄRD ,Naturskyddsföreningen Tranås, berättar om föreningens syn . Det blir givetvis tillfälle att diskutera och ställa frågor. Förslaget om utbyggd stambana för tåg 250 […]

Läs mer

Kemikalier i barns vardag

Torsdagen 15/2 18:30 Kemikalier i Barns vardag Plats: Eksjö Stadsbibliotek Hur påverkas våra barn, miljön och vi själva av kemikalier i vår vardag? Vad kan vi göra för att minska riskerna? Göran Liljenström är kemist och har föreläsningar om ämnet, speciellt med tanke på barnen. I samarbete med Eksjö Stadsbibliotek och Naturskyddsföreningen. 50 kr i […]

Läs mer

Bråna Äng.

  Tisdagen den 21 november  hade vi ett möte på Bråna Äng där vi gick igenom och bedömde vilka träd och buskar som skall tas bort för att bl a öka ljusets möjligheter att nå marken. Deltog gjorde Uno Björkman, inventerare ,Karl-Erik Almén , markägare samt Anders Aldberg från styrelsen för  Nässjö Naturskyddsförening. Ängen ha […]

Läs mer