Årsmöte 2012-02-22

Årsmötet den 22 feb. innebar inte bara ett nytillskott av ledamöter, de var dessutom yngre personer.

Presidiet_420x228
Årsmötesförhandlingarna sköttes effektivt av Ewa Hildorson och Susanne Liljenström.

Valberedningen och styrelsen har under flera år försökt att finna yngre personer som vill delta i föreningens styrelse, men det har varit svårt. Men nu har det äntligen blivit en vändning! Rekryteringen av Susanne Bjursell och Patrik Karlsson innebär en klar sänkning av medelåldern i styrelsen. Förhoppningen är nu att det kan innebära en lättare väg att få in fler ungdomar i föreningens styrelsearbete.

Susanne Liljenström avtackades efter många års styrelsearbete.

Fika_420x214
Fikat avnjöts med Missionskyrkans härproducerade fruktbröd och en FairTrade-kaka

BertilFlink_420x255
Efter förhandlingar och fika visade Bertil Flink sitt ”Från trollskog och älvrike”. En fängslande stund med bild, dikt och ton som gav åhörarna många tankar om vår natur.

Styrelsen_420x168
Den nya styrelsen leds som förut av ordförande Lars Lindfors. Till vice ordförande valdes Michael Tågerud, till kassör Anders Aldberg samt som ledamöter Ewa-Britt Malmström, Susanne Bjursell och Inger Bergqvist samt suppleanter Jim Rydström, Patrik Karlsson och Marita Bjursell.